Rada rodziców

Rada Rodziców

 

Przewodniczący RR Zygmunt Jażdżewski
Zastępca -
Skarbnik Katarzyna Dawidowska
Sekretarz Stella Patoka

 

 

Komisja Rewizyjna

 Przewodnicząca Urszula Packeiser

Zastępca Wioletta Kropidłowska

Członek Teresa Puzdrowska

Członek Agnieszka Reiter

 

 

Wpłat dokonywać można na konto:

Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział w Kartuzach

12 8309 0000 0073 7237 3000 0010

Tytułem: "Rada Rodziców"