Rada rodziców

Rada Rodziców

 

Przewodniczący RR Zygmunt Jażdżewski
Zastępca Józef Kreft
Skarbnik Katarzyna Dawidowska
Sekretarz Stella Patoka

 

 

Komisja Rewizyjna

 Przewodnicząca Urszula Packeiser

Zastępca Wioletta Kropidłowska

Członek Teresa Puzdrowska

Członek Agnieszka Reiter

 

 

Wpłat dokonywać można na konto:

Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział w Kartuzach

12 8309 0000 0073 7237 3000 0010

Tytułem: "Rada Rodziców"