O Szkole

patron

PATRON SZKOŁY

Florian Stanisław Ceynowa 
Urodził się 4 maja 1817r. w Sławoszynie w powiecie puckim. Kaszubski działacz narodowy, lekarz, badacz folkloru i języka kaszubskiego. Syn Wojciecha (rolnika i kowala) i Magdaleny z Pienczen (z lęborskiego). Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej wsi, do gimnazjum w Chojnicach (1831 - 1841), gdzie należał do tajnego kółka filomackiego. W latach 1841-1843 studiował filozofię i medycynę we Wrocławiu, który był w tym czasie ważnym ośrodkiem słowianofilskim gdzie był członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. W latach 1843-1846 kontynuował studia w Królewcu. Dowódca kaszubskich i kociewskich powstańców w roku 1846. Po nieudanym ataku na garnizon pruski w Starogardzie, jaki miał miejsce z 21 na 22 lutego 1846 roku, Aresztowany i skazany w 1847 roku na karę śmierci przez ścięcie toporem za zdradę stanu, zamienioną na dożywocie. Dała tej karze kres berlińska rewolucja marcowa roku 1848. Uwolniony 20 marca 1848 podczas Wiosny Ludów pozostał w Berlinie, gdzie po tym jak nie przyjęto go ponownie na studia w Królewcu, ukończył w 1851 roku studia medyczne i uzyskał tytuł doktora. Słowianofil, uczestnik zjazdów słowiańskich w Pradze (1848) i Moskwie (1867). W 1879 wydał w Poznaniu napisaną przez siebie w latach 40 XIX wieku gramatykę języka kaszubskiego. Pod koniec wieku XX odnalazł ją w rosyjskich zbiorach prof. Aleksander Dmitriewicz Duliczenko.Zmarł 26 marca 1881 w Bukowcu, spoczywa na cmentarzu w Przysiersku. Jest autorem słynnego zdania: "Każdy Kaszub to Polak, ale nie każdy Polak jest Kaszubem". W Świeciu istnieje I Liceum Ogólnokształcące imienia Floriana Ceynowy.


Kwiecień 2006r. Nawiązanie współpracy z Berufsbildende Schulen w Duderstadt
01.09.2002r. Powołanie Liceum Profilowanego o profilu transportowo-spedycyjnym 
oraz o profilu elektrotechnicznym
01.09.2002r. Zespół Szkół Mechanicznych zmienia nazwę szkoły 
na Zespół Szkół Technicznych
01.09.2002r. Powołanie Technikum w zawodzie technik budownictwa 
o specjalności budownictwo ogólne
01.07.1999r. Wyłączenie z Zespołu Szkół Mechanicznych budynku internatu i przekazanie go Specjalnemu Ośrodkowi 
Szkolno-Wychowawczemu w Kartuzach
Marzec 1997r. Ukazanie się pierwszego numeru gazetki uczniowskiej "Echo Mechanika"
Czerwiec 1996r. Uroczystości z okazji 30-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych
01.09.1988r. Nawiązanie przez szkołę współpracy z Zakładami Rolniczymi LPG w Niemieckiej Republice Demokratycznej
01.09.1987r. Powołanie przy szkole Ośrodka Dokształcania Zawodowego dla uczniów - młodocianych pracowników