226 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

226 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA


Żyjemy w Polsce, która może szczycić się długo oczekiwaną wolnością. Patrzymy w przyszłość, pamiętając jednak o doświadczeniach minionych lat. Dlatego 27 kwietnia, w naszej szkole zatrzymaliśmy się na chwilę i spojrzeliśmy w przeszłość dzięki uczniom klas 3 TMM i 1 TB, którzy pod kierunkiem Pani Agnieszki Labudy, przenieśli nas do roku 1791 i ukazali okoliczności uchwalenia konstytucji. Dzięki naszym aktorom, społeczność szkolna mogła się przekonać, że mieszkańcy Rzeczypospolitej mogą i potrafią zreformować swoje państwo.

3maj 2017 

Zwieńczeniem szkolnych uroczystości były obchody powiatowo – gminne tego święta, w których brali udział reprezentanci naszej szkoły. Reprezentowali nas uczniowie klasy 3 TMM, 3 TB oraz 2 TMT wraz z nauczycielami.