PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2017

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

 Kwiecień 2017 r.

 

PIĄTEK

7 kwietnia 2017 r.

PONIEDZIAŁEK

10 kwietnia 2017 r.

WTOREK

11 kwietnia 2017 r.

2TFM,2TB,3TB,4TEM,4TMT,2śl, 2mp, 2fr, 2el, 2ast, 2bw, 2cw

1TEO, 1TB,2TMT,3TMM, 1śl,1fr, 1aw, 1bw, 3fr, 3mp

1TMM,2TEO, 3TFE, 4TFE,4TB, 1mpst, 1cel, 3śl, 3aw,3bw, 3cel

Wymienione wyżej klasy rozpoczynają rekolekcje wielkopostne po drugiej godzinie lekcyjnej w świetlicy szkolnej .   Dwie pierwsze lekcje odbędą się wg obowiązującego planu zajęć.

 

Wszystkie pozostałe klasy mają trzy pierwsze lekcje.
Po trzeciej lekcji uczniowie przechodzą do kościoła pod opieką księży
i   nauczycieli mających z młodzieżą czwartą godzinę lekcyjną, na II cześć rekolekcji.
( Zbiórka młodzieży przy szatni o godzinie 10.25)

O przygotowanie świetlicy w dniu 7 kwietnia proszę Ks. M.Szopińskiego i panie M.Mielewczyk i E.Kożyczkowską.
Za przygotowanie nagłośnienia w świetlicy jest odpowiedzialny pan S. Dymek .